Seguici
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
Un programma di
Sta arrivando il grande Strappo, tenetevi forte!
01 February 2019

Space Scoop (Tamil)

Qui puoi leggere le ultime Notizie spaziali, il nostro giornale online di astronomia per bambini dagli 8 anni in su. Con Notizie spaziali vorremmo cambiare il modo in cui di solito la scienza è percepita dai bambini e dai ragazzi come una materia noiosa e fuori moda. Condividendo con loro le ultime scoperte nel campo dell'astronomia, vorremmo incoraggiare nei bambini l'interesse verso la scienza e la tecnologia. Notizie spaziali è uno strumento prezioso, che può essere utilizzato anche in classe per insegnare e discutere le
recenti scoperte astronomiche.

Notizie spaziali è disponibile nella seguenti lingue:

Inglese, Dutch, Italian, German, Spanish, Polish, Albanian, Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Farsi, French, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Japanese, Korean, Maltese, Norwegian, Portuguese, K’iche’, Romanian, Russian, Sinhalese, Slovenian, Swahili, Tamil, Tetum, Turkish, Tz’utujil, Ukrainian, Vietnamese, Welsh

பெரும் கிழிவு வருகிறது!
01 February 2019:
மிகச் சக்திவாய்ந்த சிறிய வெடிப்பு
18 January 2019:
ஹபிள் தொலைநோக்கியின் புதுவருடத் தீர்மானம்
11 January 2019:
எங்கும் நிரம்பியிருக்கும் பிறவிண்மீன் கோள்கள்
14 December 2018:
லார்ட் ஒப் தி ரிங்க்ஸ்: இரண்டு கலாக்ஸிகள்
23 September 2018:
வெடிக்கும் விண்மீனைச் சுற்றி இருக்கும் மூடுபுகையை அகற்றுதல்
15 September 2018:
வானிலிருந்து காட்டுத்தீ எதிர்வுகூறல்
07 September 2018:
சனி, பாதுகாப்பு கவசம் மற்றும் சூரியப் புயல்
30 August 2018:
முடிச்சு அவிழ்க்கப்பட்டது : பிளாசார் பேரடைகளில் இருந்து வரும் மர்மத் துகள்கள்
26 July 2018:
இறகுகள் போல மடியும் பெரும் விண்மீன்கள்
16 July 2018:
சனியின் துணைக்கோளில் உயிர்கள் இருக்குமா?
09 July 2018:
புதிதாக பிறந்த விண்மீனைச் சுற்றி மூன்று கோள்கள்
29 June 2018:
ஒரு பெரும் விண்மீனின் மர்மம்
08 June 2018:
சூரியத் தொகுதி களவாடிய பொருள்
01 June 2018:
எறும்பு நெபுலா தெறிக்கவிடும் ஸ்பேஸ் லேசர்
25 May 2018:
சிறுகோள்களுடன் மோதுவதை தடுப்பது எப்படி என்று படிக்கும் இயந்திரங்கள்
17 May 2018:
புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறுகோளின் தூரத்து உறவு
13 May 2018:
ஏலியன்ஸை தேடும் பணியில் டிராய்டுகள்
27 April 2018:
பிரபஞ்சப் பூதக்கண்ணாடி கண்டுபிடித்த தொலைதூர விண்மீன்
17 April 2018:
“பெருந்திணிவு” என்பது எவ்வளவு பெரியது?
04 March 2018:
  1 | 2 | 3 | 4 Prossimo »
Risultati 1 a 20 di 61